Proxectos 1 - Cursos anteriores


 • 2008 - 2009

 • 2007 - 2008

 • 2006 - 2007 A - Muñoz, B - Carreiro, C - Losada, D - Reboredo
  • Refugio (Curso 0)
  • Modelos
  • Caseta de obra
  • Cubrición do petroglifo en Punta Herminia (Coruña)
  • Galería para exposición de esculturas con planos dados
  • Petroglifo 2
  • Cementerio en Monte Meán (Oleiros)
  • Lugar para arroxar as cinzas en Monte Meán (exame xuño)
  • Galería con planos dados (exame setembro)